• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างเหมาขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๒๙ นิ้ว x ยาว ๓๖ นิ้ว จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางเข้าโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนตอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •