• BFFG Best Fruit Export Gateway

  เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริม
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำ
  อ่านเพิ่มเติม
  สภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย สนใจในการเป็นเมืองท่องเที่ยว
  อ่านเพิ่มเติม
  ชุมชนเกาะล้านได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด “เครือ
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิก
  อ่านเพิ่มเติม
  เตรียมพบกับการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับมาตรฐานสากลอีกครั้ง ใน
  อ่านเพิ่มเติม
  ร.ร.มพย. 9 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
  อ่านเพิ่มเติม
  มพย.บูรณาการร่วมกับ สภ.พัทยา จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขับขี่จัก
  อ่านเพิ่มเติม
   
  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150