• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และซุ้ม จำนวน 5 รายการ โครงการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์สี ประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •