• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมนาเกลือซอย ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน ถนนพัทยาสายสอง (แยกทางขึ้นเขาพระตำหนักถึงคลองพัทยาใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนจอมเทียนสายสอง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๓ รายการ (โครงการพัฒนาครู ๔.๐ Model Teacher Pattaya ๔.๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเบบพิมพ์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อพร้อมกรอบ ผู้บริหารเมืองพัทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศประกวดราคาค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •