• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-5490 ชลบุรี,รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นง-3212 ชลบุรี และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผย-9274 ชลบุรี จำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัทยามาราธอน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนตต์ หมายเลขทะเบียน ชย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •