• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และนักเรียน โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดง จำนวน 1 ชุด ร่วมในขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ฯ โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเกวียนกัณฑ์ฯ จำนวน 1 ชุด โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเกวียน เช่าควาย และ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลควาย โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงส่วนโถงบันได อาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างเหมาขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •