• ประกาศผู้ชนะจ้างประเมินผลการจัดงานโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างสอนภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา
  • ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acyclovir 400 mg tablet จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •