• คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา

   

  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  1.พลเอกเอกนันท์  รัตนโสภา     ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  2.พลตำรวจเอกพนมศักดิ์  ทั่งทอง     ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  3.พลตำรวจตรีพินิจ  มณีรัตน์    ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  4.นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร    ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150