• เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังและเร่งการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

  เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังและเร่งการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

  ฉบับที่ 277/60 ประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

  เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังและเร่งการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

  ภายหลังจากที่ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายด้านการจัดการคูคลองและท่อระบายน้ำให้สำนักการช่างสุขาภิบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการลอกท่อ และขุดลอกคูคลองทุกพื้นที่ เพื่อพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน และเพิ่มความคล่องตัวในการระบายน้ำก่อนถึงฤดูฝนอันใกล้นี้ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอภิชาติ  วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำ มาเสริมกำลังในการเร่งระบายน้ำเพื่อมิให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

  ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เมืองพัทยา นำโดยนายสุธรรม  เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนายสมภพ  วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่างสุขาภิบาล และนายสุรัตน์  เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ พร้อมทั้งนายช่างเครื่องยนต์จากสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักการช่างเมืองพัทยา ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จ.นนทบุรี เพื่อประสานงาน เรื่องการขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำ เพื่อนำมาเสริมกำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงฤดูฝนนี้ (ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560) โดยมีนายสุวิน  อัจจิมางกูร ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 เป็นผู้ให้การต้อนรับ

  สำหรับเครื่องสูบน้ำดังกล่าวที่ กฟผ.ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่เมืองพัทยา มีจำนวน 10 เครื่อง โดยเป็นเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อ 8 นิ้ว ผลิตในประเทศจีน โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าของ และมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่อง

  อย่างไรก็ตาม การให้ความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำดังกล่าว กฟผ.จะมีกำหนดระยะเวลาและมีบันทึกข้อตกลงการใช้งาน ซึ่ง กฟผ.จะเป็นผู้จัดทำขึ้น โดยเครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้เก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ไทรน้อย ประมาณ 80 เครื่อง และที่ กฟผ.บางปะกง ประมาณ 43 เครื่อง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจาทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสุธรรม  เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปสำรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ณ กฟผ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยาช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ ตามนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการลดและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา และทีมผู้บริหารพร้อมที่จะมุ่งมั่น คิดค้น หาแนวทางพัฒนา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่พัทยาได้อย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน…

  ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักการช่างสุขาภิบาล

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150