• ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 2/2560

  ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 2/2560

  เมืองพัทยายุคใหม่เอาจริง…จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา เสนอ “ทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยาให้นักท่องเที่ยว สลายอภิสิทธิชน เหลือรายละ1ล้อค. ลดขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม. เพิ่มจำนวนล้อคมากขึ้นให้ทั่วถึง และจับฉลากหมุนเวียน ภายในต้นปี 61 นี้
  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยาเปิดเผยว่า. วันนี้ (4 มี.ค.60) ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 2/2560 โดยมีพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาหาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา
  พัทยาเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก มีชายหาดติดทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ สามารถเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดย์ทริป จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เมืองพัทยามีหาดทรายที่กว้าง สะอาดตา เหมาะสมกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยาและชายหาดพัทยา ตลอดพื้นที่ทั้งสิ้น 2,588 เมตร โดยจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 118 ราย 32 ล็อคๆ ละ 7×7 เมตร
  ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติกำหนดให้ผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 10×7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้าเท่านั้น และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และจะสามารถขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี พร้อมมอบหมายให้สำนักการช่างออกแบบการกางร่มเตียง พร้อมจัดหารถล่อนทรายหรือรถพลิกผืนทรายมาทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูชายหาดพัทยาให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งจะให้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดกางร่มเตียงปีละหนึ่งครั้งโดยวิธีจับสลาก และคาดว่าจะสามารถจัดระเบียบพื้นที่ได้ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2561 ทั้งนี้ที่ประชุมจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อนายกเมืองพัทยาเพื่ออนุมัติให้ดำเนินต่อไป

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150