• กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2560 เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 12-18 เมษายนนี้

  กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2560 เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 12-18 เมษายนนี้

  ฉบับที่ 921/60 ประจำวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

  กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2560 เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 12-18 เมษายนนี้
  (12 เม.ย.60) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จ.ชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเอกราช  คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา  เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายนริศ  นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พล.ต.ต.สมประสงค์  เย็นท้วม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี (ผบก.ภ.ชลบุรี) พ.ต.อ.อภิชัย  กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 5 กองกำกับการตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เครือข่ายอาสาวารีกรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และ 20 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีผู้ประกอบการเรือโดยสาร และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม
  โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ณ เมืองพัทยา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 นี้…
  เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีนั้น เมืองพัทยาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีการเล่นกิจกรรมการทางน้ำมากขึ้น ประกอบกับกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ พร้อมทั้งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา  จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ตำรวจน้ำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เครือข่ายอาสาวารี ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่งเมืองพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 18  เมษายน 2560 ณ  ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อร่วมกำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นช่วงการจัดงาน “ฉ่ำเย็น เล่นวิถีไทย วันไหลพัทยา มหาสงกรานต์” ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งนี้ ตลอดช่วงวันดังกล่าวจะมีการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันมิให้เรือโดยสารในพื้นที่บรรทุกคนโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด รวมถึงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านการสัญจรทางน้ำอีกด้วย และสำหรับประชาชนท่านใดพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 และสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา โทร.0 – 38 41 – 1441 และที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150