• เมืองพัทยาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 นายกเมืองพัทยานำทีมกล่าวอวยพรพร้อมแจกผ้ายันต์ท่านเจ้าคุณธงชัยแก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงาน

  เมืองพัทยาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 นายกเมืองพัทยานำทีมกล่าวอวยพรพร้อมแจกผ้ายันต์ท่านเจ้าคุณธงชัยแก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงาน

  ฉบับที่ 294/60 ประจำวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

  เมืองพัทยาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  นายกเมืองพัทยานำทีมกล่าวอวยพรพร้อมแจกผ้ายันต์ท่านเจ้าคุณธงชัยแก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงาน
  (18 เม.ย.60) บ่ายวันนี้ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประกอบด้วย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา โฆษกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา พร้อมรองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี โดยมีพนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร อย่างล้นหลาม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
  ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้แจกผ้ายันต์ท่านเจ้าคุณธงชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงาน พร้อมทั้งกล่าวอวยพรแก่พนักงานมืองพัทยาในโอกาสนี้ ขออาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลกโปรดช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว ตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบ้านเมืองสืบไป...


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150