• นายกเมืองพัทยา พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม

  นายกเมืองพัทยา พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม

  ฉบับที่ 295/60 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
  นายกเมืองพัทยา พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม
  (20 เม.ย.60) วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายประชา  เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และ พล.ท.พิทักษ์  เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารบ้านเมืองแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันอีกด้วย
  โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวชื่นชมการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี ที่ได้รวมพลังกันจากทุกภาคส่วนเพื่อมาทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งตนในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ คสช.ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน มีนโยบายในการทำงานที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยาและประเทศชาติ ในการนี้ เมืองพัทยามีความยินดีที่จะสนับสนุน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตลอดจนประเทศชาติ
  ด้านนายประชา  เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี ร่วมมือร่วมใจกันตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือทั้งด้านข้อมูล และแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ และรายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป..

  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150