• สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

  สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) ปี 2561

  สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) ปี 2561

  ตารงแผน 2561(ครั้งที่ 1) ภาพรวมยุทธศาสตร์

  ตารงแผน 2561(ครั้งที่ 1) ภาพรวมยุทธศาสตร์ 01

  ตารงแผน 2561(ครั้งที่ 1) ภาพรวมยุทธศาสตร์ 02

  ตารงแผน 2561(ครั้งที่ 1) ภาพรวมยุทธศาสตร์ 03

   

  print

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150