• เมืองพัทยาจัดกิจกรรม อบรม ความรู้ด้านวิชาการ กินอยู่อย่างฉลาด ปราศจากโรค NCDs(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรม อบรม ความรู้ด้านวิชาการ กินอยู่อย่างฉลาด ปราศจากโรค NCDs(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

  วันนี้ (8 ส.ค.60) เมืองพัทยาจัดกิจกรรม อบรม ความรู้ด้านวิชาการ กินอยู่อย่างฉลาด ปราศจากโรค NCDs(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โดยมีนางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดอบรมด้านวิชาการโภชนาบำบัดแก่ตัวแทนชุมชนและผู้บริหารบริษัท ห้างร้านโรงแรมโรงแรมในเขตเมืองพัทยาจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนากินอย่างไรไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเป็นต้น โดยมีวิทยากร ผช.ดร.เรวดีจงสุวัจน์ ภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา

   

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150