• เมืองพัทยาได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

  เมืองพัทยาได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

  วันนี้(10ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้มีโอกาสเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวโดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมีนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน ทั้งนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศ จำนวน 673 ราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจนำเที่ยวของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างรายได้ให้กับประเทศ และช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวแล้วเสร็จและประกาศใช้แล้วจำนวน 52 มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรอง จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เทียบเคียงกับกระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรองระดับสากลโดยมุ่งหวังว่ามาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150