• ขอพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

  ขอพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

  อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยา จัดพิธีลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
  ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
  ช่วงเช้า
  เวลา 07.00 น. – ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป
  เวลา 08.30 น. – ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  เวลา 09.00 น. – ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
  – ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
  – ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  – ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ
  ช่วงเย็น
  เวลา 17.00 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  – เคารพธงชาติ
  – ผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับ
  เวลา 19.00 น. – ประธานพิธี มาถึงบริเวณพิธี
  เวลา 19.19 น. – บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
  – ประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวนำถวายราชสดุดีพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
  – ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา/เพลงสดุดีมหาราชนี
  – เสร็จพิธี
  นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษาเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3825 – 3327 ในวันและเวลาราชการ

  หมายเหตุ : การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีฯ
  – ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว
  – ประชาชน : สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน : สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
  – นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

  หมายเหตุ : จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลขอให้พร้อมกับส่วนกลางในเวลา 19.19 น. โดยสามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150