• วันนี้ (10 ส.ค. 60) นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ตันติธรรม ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานำทีมหัวหน้าส่วนราชการ

    วันนี้ (10 ส.ค. 60) นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ตันติธรรม ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานำทีมหัวหน้าส่วนราชการ

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เพื่อเตรียมความพร้อมและการรักษาความปลอดภัยในการต้อนรับ พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและภาพลักษณ์ในเขตเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมทำงานฯ ที่จะลงพื้นที่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อตรวจสอบติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และอาคารจอดรถอัตโนมัติเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยา และรองรับการจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองพัทยา หลังจากนั้น..นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษและการลุกล้ำบริเวณแนวลำคลอง เพื่อทวงคืนพื้นที่คลองสาธารณะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เพื่อเป็นขยายทางน้ำไหล และลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว…

    print


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150