• 12 ถึง 13 สิงหาคมนี้ ใช้เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับเหล่าทหารเรือจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

  12 ถึง 13 สิงหาคมนี้ ใช้เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับเหล่าทหารเรือจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

  ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อร่วมการฝึก PACIFIC PATHWAYS 2017
  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขออนุญาตให้เรือ M/V OCEAN JAZZ ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 สิงหาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการฝึก PACIFIC PATHWAYS 2017

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150