• ขอเชิญจิตอาสา รุ่นแรก รับสิ่งของบริจาคได้ที่ ร.ร.มพย.2 ในวันที่ 10 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป

  ขอเชิญจิตอาสา รุ่นแรก รับสิ่งของบริจาคได้ที่ ร.ร.มพย.2 ในวันที่ 10 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป

  ขอเชิญจิตอาสา รุ่นแรก รับสิ่งของบริจาคได้ที่ ร.ร.มพย.2 ในวันที่ 10 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป
  ตามที่อำเภอบางละมุงได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ (ห้วงแรกคือผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมุง) จำนวน 1,230 คน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ณ โดมโรงเรียนบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  ในการนี้อำเภอบางละมุงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ ที่รับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจดังกล่าว จากโดมโรงเรียนบางละมุงเป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ส่วนกำหนดการวันและเวลาในการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานยังเป็นไปตามกำหนดในหนังสือที่อ้างถึง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสากับอำเภอบางละมุงในห้วงแรก จำนวน 1,230 คน ดังกล่าว เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานที่ปรากฏตามรายชื่อบนเว็บไซต์และเฟสบุ๊คที่แจ้งให้ทราบแล้วในข้างต้นโดยเน้นย้ำบุคคลเป้าหมายดังกล่าว แสดงตนลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทานในเวลา 07.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงกลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ 038 221124 ในวันเวลาราชการ

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150