• ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017
  วันนี้ (9 ต.ค.60) พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก2017 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาโดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นพ.วินัย ล้วนเลิศ ประธานการจัดงานฯนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  การประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากทั่วเอเชีย และทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์ที่สำคัญในระดับนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการแพทย์ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย จำนวน 800 คน จาก 34 ประเทศ
  สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานฯในด้านต่างๆประกอบด้วย
  1.ด้านสถานที่การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางและปักธงชาติต่างๆของประเทศที่เข้าร่วมประชุม
  2. การอำนวยความสะดวกการเดินทางและการจราจรในพื้นที่
  3. การประสานโรงพยาบาลเพื่อจัดหน่วยปฐมพยาบาล Stand by ณโรงแรมรอยัลคลิฟ
  4. การประสานตำรวจท้องที่เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดงานประชุม
  5. การประสานโรงแรมที่ผู้ประชุมเข้าพักให้จัดรถรับ –ส่งไปกลับยังโรงแรมรอยัลคลิฟ
  6. การจัดทำซุ้มสำหรับถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
  โดยในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมพร้อม เพื่อให้เหมาะสมและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการฯ เกิดความประทับใจในการมาร่วมประชุมฯ ณ เมืองพัทยา อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในฐานะเมืองแห่งไมช์ซิตี้ (MICE CITY)
  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี 2017 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150