• เมืองพัทยาส่งเสริมเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมผลักดัน สนับสนุนอนาคตของชาติ

  เมืองพัทยาส่งเสริมเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมผลักดัน สนับสนุนอนาคตของชาติ

  เมืองพัทยาส่งเสริมเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมผลักดัน สนับสนุนอนาคตของชาติ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
  เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ต.ค.60) เวลา 08.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 239 คน โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 26 คน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 28 คน พร้อมนำสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมศึกชิงชัยในระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 35 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 7 ชนิด ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันกรีฑา ในรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
  เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด มีความรักสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยา

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150