• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2561” Amazing Pattaya Seafood Festival 2018

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2561” Amazing Pattaya Seafood Festival 2018

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2561” Amazing Pattaya Seafood Festival 2018

  (10 ต.ค.60) นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2561” หรือ “Amazing PATTAYA Seafood FESTIVAL 2018 โดยมีนาย ธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเอกสิทธ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยานางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ที่ห้องประชุม251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือการจัดงานมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา2561 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 บริเวณชายหาดเมืองพัทยา การประชุมในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรก เป็นการปรึกษาหารือ ทั้งเรื่องของสถานที่การจัดงาน เรื่องของการจัดร้านค้าจำหน่ายอาหารทะเลเรื่องของการประชาสัมพันธ์และด้านอื่นๆ โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหวังกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มเป้าหมายพร้อมยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา แต่ที่ทางที่ประชุมได้พูดคุยและเป็นห่วงคือในเรื่องของงบประมาณอุดหนุน ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะทำงาน จะได้รับอุดหนุนจากเมืองพัทยาเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนระบบการบริหารใหม่ ดังนั้นการประชุมในวันนี้ การเสนองบประมาณต่างๆ ทางด้านตัวแทนเมืองพัทยา จะได้นำเรื่องนี้ เสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อการอนุมัติงบประมาณต่างๆต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตรวจสอบได้จริง และจะได้มีการนัดประชุมคณะทำงานของมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยาประจำปี 2561 ต่อไป…

  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150