• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
  (11 ต.ค.60) วันนี้ เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการเมืองพัทยา และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เมืองพัทยาแก่คณะดูงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะข้าราชการจาก 5 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำหรับการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดและหลังเกิดภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ.2559-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยมุ่งที่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในด้านดังกล่าว ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในการนี้ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เมืองพัทยา อาทิ มาตรการในการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ การจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) การจัดระเบียบร่มเตียงชายหาด ฯลฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ที่จะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ด้านนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้บรรยายเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมในการบริหารจัดการเมืองพัทยา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการ Control Room และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 อีกด้วย


  ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150