• ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงงานเมืองพัทยาในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงงานเมืองพัทยาในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น

    20171012100510483

    print


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150