• ผบ.มทบ.14 สรุปปัญหา ระงับร่มแบบใหม่จากผู้สนับสนุนไว้ก่อน..โดยให้ใช้แบบเดิม. พร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงชายหาดรูปแบบใหม่ ตามเงื่อนไงของเมืองพัทยา

  ผบ.มทบ.14 สรุปปัญหา ระงับร่มแบบใหม่จากผู้สนับสนุนไว้ก่อน..โดยให้ใช้แบบเดิม. พร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงชายหาดรูปแบบใหม่ ตามเงื่อนไงของเมืองพัทยา

  ผบ.มทบ.14 สรุปปัญหา ระงับร่มแบบใหม่จากผู้สนับสนุนไว้ก่อน..โดยให้ใช้แบบเดิม. พร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงชายหาดรูปแบบใหม่ ตามเงื่อนไงของเมืองพัทยา

  วันนี้ (1 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีพลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา และพล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ร่วมชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา ซึ่งมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 14 นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนจากมทบ.14 สภ.เมืองพัทยา ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามนโยบายของ คสช.และเมืองพัทยา ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาด้วยการลดขนาดพื้นที่ล็อคชายหาดของผู้ประกอบการให้เหลือเพียง 1 รายต่อ 1 ล็อค ในพื้นที่ 9×7 เมตร พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการร่มเตียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชนให้การสนับสนุน..ผลิตอุปกรณ์ โต๊ะ ร่มเตียง แก่ผู้ประกอบการชายหาดพัทยา ตามรูปแบบที่เมืองพัทยากำหนดไว้ โดยมีรูปแบบใหม่ ด้วยร่มสีเอิร์ธโทน ขนาด 42 นิ้ว 18 ก้าน ล็อคละ 20 คัน เตียงพับพลาสติกอย่างดีสีขาวล็อคละ 24 เตียง หลัก 20 อัน และเบาะยางสีเขียวล็อคละ 10 เบาะ และได้นำแจกจ่ายต่อประกอบการชายหาดบางส่วนแล้ว แต่ไม่สามารถนำร่มเตียงดังกล่าวมาใช้ได้ เนื่องจากติดข้อระเบียบสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ระงับใช้ร่มเตียงรูปแบบใหม่ โดยให้ผู้สนับสนุนเดินเรื่องแก้ไขปัญหาข้อระเบียบ
  ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน
  ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ
  1.กำหนดผู้ประกอบการร่มเตียง เป็นผู้ออกค่าจ่ายผลิตร่มเตียง ตามรูปแบบใหม่ของเมืองพัทยา โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1 – 2 แสนบาท
  2.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการรายอื่นมาร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ ตามเงื่อนไขของเมืองพัทยา แบบไม่ผูกขาด ยุติธรรมโปร่งใส
  โดยผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด เห็นด้วยในข้อเสนอแนะ ตามข้อ 2 และยินดีให้ความร่วมมือ และพร้อมยึดถือข้อปฏิบัติตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาให้สวยงาม เหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮ ซีซั่น นี้ คาดว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกในระดับหนึ่งได้…อย่างแน่นอน

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150