• 4 – 5 ธันวาคมนี้ อำเภอบางละมุงขอเชิญเลือกชมการจำหน่ายสินค้านานาชนิด ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง

  4 – 5 ธันวาคมนี้ อำเภอบางละมุงขอเชิญเลือกชมการจำหน่ายสินค้านานาชนิด ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เชิญชวนผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายร่วมลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
  เพื่อให้ตรงตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี อำเภอบางละมุงจึงได้จัดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอบางละมุง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้ร่วมลงทะเบียนไว้แล้วได้มีโอกาสค้าขาย ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  อำเภอบางละมุง ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นใกล้เคียง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมเลือกซื้อสินค้านานาชนิด เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150