• เมืองท่องเที่ยวทุกเมืองในโลกหนีเรื่องราวของโรคอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ไม่ได้ เมืองพัทยาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายโรคเอดส์ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการโรคติดต่อ HIV วันวาเลนไทน์…!!!

  เมืองท่องเที่ยวทุกเมืองในโลกหนีเรื่องราวของโรคอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ไม่ได้ เมืองพัทยาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายโรคเอดส์ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการโรคติดต่อ HIV วันวาเลนไทน์…!!!

  เมืองท่องเที่ยวทุกเมืองในโลกหนีเรื่องราวของโรคอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ไม่ได้ เมืองพัทยาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายโรคเอดส์ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการโรคติดต่อ HIV วันวาเลนไทน์…!!!
  วันนี้ (4 ม.ค. 60) เวลา 13.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายฯ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ นางวิไล ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันวาเลนไทน์ เน้นวัฒนธรรมไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์ หรือที่เรียกกันว่า “วันแห่งความรัก” โดยจะมีคู่รักทุกเพศ ทุกวัย ต่างแสดงความรัก..ซึ่งกันและกันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนพาเหรด วันแห่งความรัก เพราะเมืองพัทยาเป็นท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาประเทศและพนักงานตามแหล่งสถานประกอบการมากมาย จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในด้านนี้เป็นอย่างมาก
  ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่าง รักร่วมเพศ ชาย-ชาย , หญิง-หญิง เพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ต้องระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีการบริหารจัดการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2560 – 2573 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 1000 ราย มีการตายเนื่องจากโรคเอดส์น้อยกว่า 4000 ราย การตีตราและเลือกปฏิบัติ ลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์
  ทั้งนี้การดำเนินงานด้านเอดส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายของเมืองพัทยาและช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งทางด้านทรัพยากร องค์ความรู้ผลักดันเชิงนโยบาย การดูแล การรักษา ให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะชีวิตในการป้องกัน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
  ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส่วนควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเครือข่ายภาคประชาชน (ชุมชนในพื้นที่) คณะทำงานภาคีเครือข่าย คนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนพาเหรด วันแห่งความรัก ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่าง รักร่วมเพศ ชาย-ชาย , หญิง-หญิง ที่เน้นวัฒนธรรมไทย พร้อมจัดให้มีการเต่งงานสำหรับคู่รักอีกด้วย และยังมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อีกมากมาย ที่มาร่วมกันสร้างสีสันภายในงาน โดยการร่วมกันรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย
  สำหรับในที่ประชุมมีมติให้ แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสะดวกต่อการประสานงาน พร้อม
  สรุปรูปแบบของกิจกรรม โดยเชิญผู้ประกอบการ ครู อาจารย์ นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150