• เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 2/2561 เสริมสร้างความรู้ พร้อมรับมือในการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวให้แก่ประชาชนในชุมชน

  เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 2/2561 เสริมสร้างความรู้ พร้อมรับมือในการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวให้แก่ประชาชนในชุมชน

  ฉบับที่ 6/61 ประจำวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

  เมืองพัทยาจัดอบรม SRRT ครั้งที่ 2/2561 เสริมสร้างความรู้ พร้อมรับมือในการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวให้แก่ประชาชนในชุมชน

  (9 ม.ค.61) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา  มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ครั้งที่ 2/2561 พร้อมกันนี้มีนางณอัญญา  จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม โดยเชิญทีมวิทยากรจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี นำโดยศาสตราจารย์ชนวัฒน์  ศรีพุ่มบาง พร้อมคณะ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รวมถึงการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว แก่ทีม SRRT เมืองพัทยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนำป้องกันและควบคุมโรค ให้มีความรู้ ทักษะที่มีมาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับหน้าที่ของ SRRT (Surveillance Rapid Response Team) ซึ่งเป็นทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการรายงานโรคหรือเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  สามารถสอบสวนโรคและภัยที่พบบ่อยในพื้นที่ พร้อมดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นได้ รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องโรคร้ายหรือภัยสุขภาพได้ทันท่วงที  สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของโรค รวบรวมข้อมูลการเกิดโรคต่างๆ ในชุมชน และประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินแก้ไขอย่างรวดเร็วต่อไป
  นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา ที่มีวันคล้ายวันเกิดระหว่างเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมอีกด้วย พร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความสุข และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และทีม SRRTเมืองพัทยา ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนชาวพัทยาและนักท่องเที่ยวต่อไป


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150