• นายกเมืองพัทยานำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะล้าน เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และการบุกรุกที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความถูกต้อง แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

  นายกเมืองพัทยานำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะล้าน เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และการบุกรุกที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความถูกต้อง แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

  ฉบับที่ 8/61 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
  นายกเมืองพัทยานำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะล้าน เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และการบุกรุกที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความถูกต้อง แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมทีมผู้บริหารเมืองพัทยา ซึ่งมีนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นายอภิชาต ชิตามิตร และนายธานิน ศรีศุกรี ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งนายสมศักดิ์ อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่เกาะล้าน เพื่อตรวจสอบและรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ บนพื้นที่เกาะล้าน โดยมีนายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการพื้นที่เกาะล้านแก่คณะฯ ณ ห้องประชุมตากสิน สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสภาพสะพานท่าเทียบเรือหาดตาแหวน อาคารปลากระเบนและกังหันลม อีกทั้งอาคาร 10 หลัง บริเวณหาดแสม เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาที่แท้จริงก่อนนำไปสู่การหารือแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยมี ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุรชัย สุขสว่าง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมแผนกต่างๆ โดยนายกเมืองพัทยา และคณะ ได้ร่วมพูดคุย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
  ทั้งนี้ จากการรับฟัง บรรยายสรุป พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริงของปัญหาแล้ว พบว่าปัญหาหลักของพื้นที่เกาะล้าน คือ เรื่องขยะ ซึ่งมีมากถึง 4-5 หมื่นตัน และปัจจุบันหากมีลมกรรโชกจะยิ่งส่งกลิ่นเข้ามาบริเวณด้านหาดแสม มากกว่าบริเวณอื่น รองลงมาคือปัญหาท่าจอดเรือ ณ ปัจจุบัน คสช. ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างท่าหน้าบ้าน โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกจุดหนึ่งคือท่าหน้าบ้านที่โดนคลื่นซัดทรุดตัวลง ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านได้จ้างช่างมาดำเนินการดีดขึ้น พร้อมทั้งได้ปรึกษาผู้บริหารเมืองพัทยา ในการของบอุดหนุนมาดำเนินการตรงจุดนี้ ให้มีสภาพดีดังเดิมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป
  สำหรับชุมชนบ้านเกาะล้าน  ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.นาเกลือ อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยา 7.5 กม. มีพื้นที่รวม 4.07 ตร.กม. มีเกาะบริวาร 2 เกาะ ได้แก่ เกาะครก และเกาะสาก เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชายหาดสวยงาม จำนวน 9 หาด ประกอบด้วย หาดตาแหวน หาดสังวาลย์ หาดทองหลาง หาดตายาย หาดแสม หาดเทียน หาดนวล ท่าไร่ และท่าหน้าบ้าน มีประชากรรวม 2,869 คน จาก 625 ครัวเรือน และประชากรแฝงอีกจำนวนกว่า 2,000 คน โดยสถิติด้านการท่องเที่ยวเมื่อปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยกว่า 10,000-20,000 คนต่อวัน เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 40 % รัสเซีย 30% ไทย 20% และอื่นๆ (อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น) 10 % มีห้องพักรายวัน 140 ราย จำนวน 1,300 ห้อง บ้านพักรายเดือน 13 ราย จำวน 1,150 ห้อง และมีร้านอาหารจำนวน 47 ร้าน รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อสินค้าและบริการ การเล่นกีฬาทางน้ำ การชมปะการังใต้ทะเล การซื้อของที่ระลึก รองลงมาเป็นค่าอาหารและที่พัก บนเกาะล้าน และด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี จำนวนที่พักจึงไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว จึงถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกาะล้านยังมีศักยภาพรองรับตรงนี้ไม่เพียงพอ เนื่องจากติดขัดเรื่องพื้นที่ที่ถูกกฎหมายมีไม่มากพอ และนำไปสู่ปัญหาการครอบครองที่ดินที่ส่วนมากไม่มีโฉนด ซึ่งชุมชนบ้านเกาะล้านเดิมเป็นการครอบครองแบบสืบทอดต่อๆ กันมา
  ขณะที่ด้านสาธารณูปโภคบนเกาะล้านยังไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ซึ่งเมืองพัทยาได้ให้สัมปทานบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ผลิตน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยมีกำลังการผลิต 300 ลบ.ม.ต่อวัน แต่กำลังการผลิตน้ำประปาก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องซื้อน้ำจากฝั่งพัทยาและสร้างที่กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้เอง นอกจากนี้มีโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง คือ โรงบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวนและโรงบำบัดน้ำเสียหาดแสม ซึ่งแต่ละแห่งสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนและห้องพัก รีสอร์ท ต่างๆ ได้วันละ 300 ลบ.ม. ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียบนเกาะล้านเช่นกัน
  ด้านพล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมารับฟังสภาพปัญหา และวางแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากเกาะล้านถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและประเทศเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่ามีปัญหาสะสมเป็นเวลานานหลายปัญหาเช่นกันที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังและสะสมมานานที่ถึงเวลาต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน เรื่องเหล่านี้หากข้าราชการมีความเข้มแข็ง มีความตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ย่อมต้องคลี่คลายปัญหาให้ทุเลาลงได้อย่างแน่นอน จึงขอให้ข้าราชการปฏิบัติตามหน้าที่ อย่าปล่อยปละละเลย หรือเลือกปฏิบัติ อย่าให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ดินบนเกาะล้านซึ่งเป็นที่สาธารณะที่เมืองพัทยามีอำนาจในการดูแลและคุ้มครอง หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามกฎระเบียบ อย่างโปร่งใส ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ก็คงไม่เกิดปัญหาเรื้อรังเช่นนี้ เพราะเชื่อว่าไม่มีใครมีอำนาจใดใหญ่กว่าภาครัฐ ซึ่งจากนี้คงจะต้องเข้มงวดในจุดนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งเราได้เชิญคณะที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการก่อสร้าง มาร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบและปัญหาเรื้อรังต่างๆ ตรงนี้ เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ในอนาคตเมืองพัทยาจะสามารถพัฒนาเกาะล้าน สวยงามอย่างธรรมชาติแท้มากขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอน


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  print


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150