• นายกเมืองพัทยาสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพธิ์ร้องเรียนถึงผลกระทบจากกลุ่มนายทุนที่ไปขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงในสุดของตลาด พร้อมยินดีช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม รวบรวมข้อมูลหารือกรมธนารักษ์และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุ..

  นายกเมืองพัทยาสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพธิ์ร้องเรียนถึงผลกระทบจากกลุ่มนายทุนที่ไปขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงในสุดของตลาด พร้อมยินดีช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม รวบรวมข้อมูลหารือกรมธนารักษ์และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุ..

  ฉบับที่ 67/61 ประจำวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

  นายกเมืองพัทยาสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพธิ์ร้องเรียนถึงผลกระทบจากกลุ่มนายทุนที่ไปขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงในสุดของตลาด พร้อมยินดีช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม รวบรวมข้อมูลหารือกรมธนารักษ์และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาดำเนินการต่อไป….

  สืบเนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพธิ์ร้องเรียนไปยังจังหวัดชลบุรี กรณีการได้รับผลกระทบจากกลุ่มนายทุนที่ไปขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงในสุดของตลาดลานโพธิ์ และเกรงว่าจะไม่มีที่ทำกินเหมือนเช่นเคย จึงได้รวมตัวกันไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ จากกรณีดังกล่าว พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่า หลังจากเมืองพัทยารับทราบเรื่องจากจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมอบหมายให้นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงาน ล่าสุด วานนี้ (12 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. เมืองพัทยาจึงได้จัดการประชุมหารือถึงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายประพันธ์ ประทุมชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุข สำนักการคลัง และกลุ่มกฎหมาย โดยเชิญกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดลานโพธิ์ผู้ร้องเรียน จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมในการประชุม เพื่อขอรับทราบข้อมูลที่แท้จริง ก่อนจะสรุปข้อมูลที่ได้รับ นำเสนอต่อนายอำเภอบางละมุงและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้รับทราบเพื่อไปสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นธรรมต่อไป
  โฆษกเมืองพัทยากล่าวต่อไปว่า จากการประชุมพบว่าไม่เพียงแต่มีปัญหาผลกระทบจากกลุ่มนายทุนที่ไปขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงในสุดของตลาดลานโพธิ์ แต่พ่อค้าแม่ค้ายังร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์ที่ไม่มีการปิดประกาศ หรือแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการปิดทางเดินที่พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดลานโพธิ์ใช้เป็นประจำ ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อการค้าขาย และต่อประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าอยากให้เมืองพัทยาตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ที่ติดกับศูนย์พัทยารักษ์ ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและนิติกรเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า เมืองพัทยาได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประเด็นแล้ว พบว่าแต่เดิมที่อาคารหลังนี้ทำการขออนุญาตทางเมืองพัทยานั้นมีหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างที่ไม่ผิดต่อข้อกฎหมายใดๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 ที่ระยะจากแนวชายฝั่งทะเล (ระดับน้ำทะเลสูงสุด) เข้าไปในพื้นดิน 50 เมตร อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่รวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร ห่างกัน 4 เมตร ถอยร่นจากชายฝั่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร BCR ( Building Coverage Ratio) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่เกิน 25% ส่วนที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ในขณะนี้นั้น เมืองพัทยากำลังดำเนินการออกคำสั่งระงับการก่อสร้างและระงับการใช้อาคารไว้ก่อน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
  ทางด้านนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวสรุปในที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณาเช่าพื้นที่ราชพัสดุกับธนารักษ์ ในส่วนที่ประชาชนร้องเรียนนั้น เมืองพัทยาไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว แต่ในส่วนที่ประชาชนเดือดร้อน เมืองพัทยาจะรวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหาทุกด้านนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามลำดับต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการช่างประสานไปยังกรมที่ดินเพื่อเช็คความถูกต้องของโฉนดที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว หากพบว่าไม่มีโฉนดที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที พร้อมทั้งจะประสานกับกรมธนารักษ์ให้ทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะเชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันอีกครั้งเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมกันพิจาณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
  ******************************
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150