• เมืองพัทยาร่วมกับชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา จัดประชุมวิสามัญขึ้นทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบแก่สมาชิก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วทุกหาด

  เมืองพัทยาร่วมกับชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา จัดประชุมวิสามัญขึ้นทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบแก่สมาชิก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วทุกหาด

  ฉบับที่ 112/61 ประจำวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

  เมืองพัทยาร่วมกับชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา จัดประชุมวิสามัญขึ้นทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบแก่สมาชิก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วทุกหาด
  (7 มี.ค.61) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมวิสามัญขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยชายหาดพัทยา โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายวิรัตน์ เรียบเรียง นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ และสมาชิกชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา (เสื้อสีเหลือง) จำนวน 157 คน เข้าร่วมในการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของชมรม และของเมืองพัทยาที่กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบการของสมาชิกชมรมนวดแผนไทยชายหาด โดยห้ามมิให้มีการนวดข้ามเขต (ระบุโดยสีเสื้อ) และห้ามให้บุคคลอื่น หรือญาติพี่น้อง ลูกหลาน มาประกอบการนวดแทนสมาชิกผู้มีชื่ออยู่ในชมรม ซึ่งหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำดังกล่าว จะถูกลงโทษโดยการตักเตือน-ให้หยุดประกอบการ 7 วัน-ยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพชมรมนวด ตามลำดับ รวมทั้งขอความร่วมมือให้สมาชิกช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาด ห้ามทิ้งขยะและห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดแก่นักท่องเที่ยวผู้มาพักผ่อนในพื้นที่ชายหาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาด อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่งต่อไป


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150