• เมืองพัทยาขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันถาวรในสุนัขและแมว ฟรี! ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ วัดธรรมสามัคคี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 08.00 น.
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญทึกท่านร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ


  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150