• รมว.ท่องเที่ยวนำทีม นายกเมืองพัทยาและองค์กรท่องเที่ยวประเทศไทยหลายภาคส่วน ร่วมงานมหกรรมการแสดงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ITB Berlin 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  รมว.ท่องเที่ยวนำทีม นายกเมืองพัทยาและองค์กรท่องเที่ยวประเทศไทยหลายภาคส่วน ร่วมงานมหกรรมการแสดงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ITB Berlin 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  รมว.ท่องเที่ยวนำทีม นายกเมืองพัทยาและองค์กรท่องเที่ยวประเทศไทยหลายภาคส่วน ร่วมงานมหกรรมการแสดงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ITB Berlin 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  (7 มี.ค 61) นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บินลัดฟ้า ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก Pattaya Road Show งาน ITB (International Tourism Borse ) Berlin 2018 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีพลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ เปิดประตูบ้านและรอยยิ้มของคนไทยสู่การท่องเที่ยวในระดับโลก บริเวณบูธประเทศไทย ซึ่งมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นางไพรวัลย์ หงษ์ษา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ อบจ.ชลบุรี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นำผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการจากพัทยา เข้าร่วมพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก เพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับนายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกด้วย

  เมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดงานโครงการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ Pattaya Road Show งาน ITB (International Tourism Borse ) Berlin 2018 ระหว่างวันที่ 7- 11 มีนาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกโดยนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Seller) และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

  งาน ITB หรือ International Tourismus  Borse เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจ การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญฯลฯ ซึ่งบริเวณเคาน์เตอร์ประจำบูธประเทศไทย ได้นำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเน้นการนำเสนอสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150