• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยง ฟรี! ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยง ฟรี! ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยง ฟรี! ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561
  (9 มี.ค.61) วันนี้ เวลา 08.30 น. ที่บริเวณวัดธรรมสามัคคี ได้มีพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางบุบผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และอาสาสมัครสัตวแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีประชาชนในชุมชนวัดธรรมสามัคคีและชุมชนใกล้เคียงนำสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เข้าร่วมรับบริการอย่างต่อเนื่อง
  สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยายังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ยังคงต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการนำสัตว์มาเลี้ยงแล้วไม่ดูแล ไม่มีการคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง ปล่อยทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา ก่อให้เกิดสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มจำนวน สร้างปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ดังนั้น เมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข จึงร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอัตราการเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย โดยในส่วนของกิจกรรมในวันนี้จะดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ตั้งแต่เวลา  08.30-12.00 น. และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนถึงเวลา 15.30 น. ซึ่งประชาชนผู้สนใจยังคงสามารถนำสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ของท่านมาร่วมรับบริการได้ ฟรี! ตามช่วงเวลา และสถานที่ดังกล่าว
  สำหรับในส่วนของชุมชนวัดธรรมสามัคคีจะยังมีการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ วัดธรรมสามัคคี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการออกหน่วยให้บริการฯ ในชุมชนต่างๆ ได้ทางฟสบุคแฟนเพจ prpattaya หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150