• เมืองพัทยามุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา”

  เมืองพัทยามุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา”

  ฉบับที่ 120/61 ประจำวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

  เมืองพัทยามุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา”
  (9 มี.ค.61) วันนี้ เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมีนางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี  และนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้มีนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นายเศรษฐพล  บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมชุมชนเมืองพัทยา และนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
  สำหรับการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน มีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการชุมชน มีการบูรณาการการวางแผนการทำงานร่วมกันภายในสีของแต่ละสี โดยเน้นความสนุกสนานและสร้างความเป็นทีม อันจะนำไปสู่การประสานใจในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต โดยมีคณะกรรมการและประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา จำนวนทั้งสิ้น 924 คน เข้าร่วม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 สี ดังนี้
  สีม่วง ประกอบด้วย ชุมชนกระทิงลาย, ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด, ชุมชนลานโพธิ์, ชุมชนแหลมราชเวช, ชุมชนรุ่งเรือง, ชุมชนบงกช และชุมชนซอยกอไผ่
  สีชมพู ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเนินรถไฟ, ชุมชนเขาน้อย, ชุมชนเขาตาโล, ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา, ชุมชนมาบประดู่, ชุมชนบ้านหนองพังแค และชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
  สีน้ำเงิน ประกอบด้วย ชุมชนชัยพรวิถี, ชุมชนต้นกระบก, ชุมชนบ้านกระบก 33,  ชุมชนพัทยาเหนือ, ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน, ชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง และชุมชนเพนียดช้าง
  สีฟ้า ประกอบด้วย ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์, ชุมชนหนองอ้อ, ชุมชนอรุโณทัย, ชุมชนวัดธรรมสามัคคี, ชุมชนวัดชัยมงคล, ชุมชนทัพพระยา และชุมชนวอคกิ้งสตรีท
  สีเขียว ประกอบด้วย ชุมชนร้อยหลัง, ชุมชนซอย 5 ธันวา, ชุมชนเจริญสุขพัฒนา, ชุมชนพัทยากลาง, ชุมชนชุมสาย, ชุมชนเทพประสิทธิ์ และชุมชนชัยพฤกษ์
  สีส้ม ประกอบด้วย ชุมชนวัดช่องลม, ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ, ชุมชนไปรษณีย์, ชุมชนหัวทุ่ง, ชุมชนหนองตะแบก, ชุมชนโพธิสัมพันธ์ และชุมชนเกาะล้าน
  โดยในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสากล ได้แก่ เปตอง วอลเล่ย์บอล  และประเภทกีฬาพื้นบ้าน โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาเปตอง และวอลเล่ย์บอล ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งในเวลา 17.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัล พร้อมปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน
  สำหรับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้
  – ประเภทขบวนพาเหรด ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีม่วง
  – ประเภทกองเชียร์                         ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน
  – ประเภทเชียร์ลีดเดอร์       ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเขียว และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีน้ำเงิน
  – ประเภทถ้วยรวมกีฬา        ชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ำเงิน
  ทั้งนี้ บรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและชาวชุมชนที่มาร่วมงานไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการบริหารบ้านเมืองของ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน ที่มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ ทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแก่ประชาชนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพัทยาให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังคำขวัญกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์เมืองพัทยาปีนี้..“กีฬาสร้างไมตรี สามัคคีชุมชน คนเมืองพัทยา”


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150