• 14 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองใหญ่

  14 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองใหญ่

  14 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองใหญ่

  เมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยลดอัตราการเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองพัทยา และเพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในปัจจุบัน ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วัดหนองใหญ่
  ผู้สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมรับบริการ ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ

  (หมายเหตุ : สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการนำมาทำหมัน โปรดงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชม.)
  ****************************
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150