• เมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018

  เมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018

  เมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018
  ด้วยวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวัน “St. Patrick’s Day” คือวันสำคัญของชาวไอริช ที่ทั่วโลกจะร่วมกันจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง เพื่อระลึกถึงวันเสียชีวิตของ St.Patrick นักบุญคนสำคัญของชาวคริสต์ ในการนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา และกลุ่มชาวไอริชในพัทยา พร้อมทั้งห้างร้านต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรม “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในด้านความพร้อมของการเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่สองที่เมืองพัทยาได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่จะมาร่วมเดินในขบวนพาเหรดในปีนี้อีกด้วย
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวพัทยา และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานในเทศกาลสำคัญของชาวไอริชได้ ณ เมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยขบวนเริ่มจากบริเวณลานจอดรถของโรงละครอัลคาซ่าร์ พัทยา จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าซอย 4 ไปตามถนนเลียบชายหาด และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โดยจะมีการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจมากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมตลอดเส้นทางเดินขบวนอีกด้วย
  ** หมายเหตุ ** ในการนี้จะมีการปิดการจราจรในเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา และถนนเลียบชายหาด ซอย 1 ถึงซอย 14 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุด เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมขบวน และจะทยอยเปิดการจราจรให้เป็นปกติในจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอัจจิมา ชวลิตธำรง โทร.081 723 5949
  *************************
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150