• เนื่องในวันมหาสงกานต์ 13 เมษายน 2561 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์

    เนื่องในวันมหาสงกานต์ 13 เมษายน 2561 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150