• เมืองพัทยาร่วมกับอพท.และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ ขับเคลื่อนและพัฒนายกให้เมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)

  เมืองพัทยาร่วมกับอพท.และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ ขับเคลื่อนและพัฒนายกให้เมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)

  เมืองพัทยาร่วมกับอพท.และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ ขับเคลื่อนและพัฒนายกให้เมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All)

  วันนี้ (9 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) โดยมีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สภาเมืองพัทยา พร้อมด้วนนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ อพท.นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่ พิเศษ 3 นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมหารือฯ โดยพร้อม เพรียงกัน ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 ที่ผ่านมา ที่ สวนนงนุชพัทยา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ในพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตยกรรม เพื่อคนทั้งมวล ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ขึ้นนั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีความพร้อมด้านบุคลากรและมีศักยภาพที่จะช่วยผลักดันให้โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (Tourism for All) เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบของเมืองพัทยา รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัย ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ และมีความหมายของเมืองพัทยาและประเทศไทยในการประกาศความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design) ซึ่งกำลังเป็นกระแสหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก และเป็นการส่งเสริมภาครัฐให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยต่อประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลกต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150