• เมืองพัทยาเอาจริง! สั่งรื้อถอนสิ่งรุกล้ำคลองสาธารณะ สร้างความเสียหายน้ำท่วมเรื้อรัง

  เมืองพัทยาเอาจริง! สั่งรื้อถอนสิ่งรุกล้ำคลองสาธารณะ สร้างความเสียหายน้ำท่วมเรื้อรัง

  เมืองพัทยาเอาจริง! สั่งรื้อถอนสิ่งรุกล้ำคลองสาธารณะ สร้างความเสียหายน้ำท่วมเรื้อรัง

  วันนี้ (9 เม.ย 61) เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา<br>
  เพื่อร่วมกันพิจารณาเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม ขยายทางน้ำไหล เพื่อลดปัญหาน้ำขังในหลายพื้นที่ โดยในส่วนของคลองปึกพลับจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพี้นที่คลองสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้บริเวณพื้นที่นาเกลือน้ำท่วมขังได้ง่าย อันเนื่องมาจากปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ในส่วนของคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลมซึ่งเดิมมีขยะถูกทิ้งลงในลำคลองกีดขวางทางเดินน้ำ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดระเบียบการทิ้งขยะแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการรุกล้ำสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะรั้วกำแพงวัดช่องลมก็ยังปิดกั้นทำให้น้ำระบายไม่สะดวก จึงต้องดำเนินการรื้อถอนต่อไป

  ตามที่พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา มีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณ คลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลมพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา เมืองพัทยาจึงมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รังวัดตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก สะอาด ปราศจากขยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่แท้จริง


  ภาพ ปฎิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว รุ่งราตรี ทองทราย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150