• เมืองพัทยาจับมือสนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำร่อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเมือง พัฒนาเมือง หวังส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

  เมืองพัทยาจับมือสนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำร่อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเมือง พัฒนาเมือง หวังส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

  เมืองพัทยาจับมือสนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำร่อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเมือง พัฒนาเมือง หวังส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

  วันนี้(10เม.ย.61)เวลา 14.00 น.พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองพัทยาและแนวทางความร่วมมือ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปในอนาคต โดยมีนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ และสำนักงานฯ มีแผนการดำเนินโครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ซึ่งเมืองพัทยาเป็นพื้นที่สำคัญในพื้นที่(EEC) ที่มีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ที่สำนักงานฯมีแผนการดำเนินงานด้าน Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150