• เตรียมขายใบสมัครพัทยามาราธอน 61 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ณ เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ

  เตรียมขายใบสมัครพัทยามาราธอน 61 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ณ เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ

  การแข่งขันพัทยามาราธอน จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองพัทยา ชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนให้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับในระดับชาติอย่างแท้จริง ในการนี้เพื่อให้การแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง จึงจัดให้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ จนกว่าจะสรรหาผู้รับจ้างได้หรือเมื่อได้ผู้สมัครการแข่งขันครบจำนวนในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้
  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 16-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 16-24 ปี/25-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 ก.ม. ไม่เสียค่าสมัคร แบ่งเป็น
  1.ประเภทนักเรียน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 สามารถสำเนาบัตรประชาชนและหมายเลขติดต่อกลับได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 หรือ tsmpty04@gmail.com
  2.ประเภท Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เฉพาะเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก
  3.ประเภทวีลแชร์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 โดยสมัครได้ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โทร/ โทรสาร 038-716247 ต่อ 6314

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150