• ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา 29 พ.ค.61

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา 29 พ.ค.61

  วันนี้ (9 พ.ค.61) เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย ประธานชมรมวิ่งเมืองพัทยา (พัทยาทีม) ตำรวจท่องเที่ยวสภ.เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กิจกรรมเดิน – วิ่ง วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยาจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร กิจกรรมเดิน 3 กิโลเมตร และกิจกรรมเวียนเทียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้กำหนดเส้นทางการทำกิจกรรมเดิน-วิ่ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เป็นจุดปล่อยตัว มุ่งหน้าใช้เส้นทางขึ้นเขาพระใหญ่ จากนั้นวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ และกลับเข้าเส้นชัยที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา รวมระยะทาง การวิ่ง 5 กิโลเมตร และเดิน 3 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ
  – ประเภทประชาชนชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป
  – ประเภทประชาชนชาย อายุ26 -45 ปี
  – ประเภทประชาชนชาย อายุ 46 ปีขึ้นไป
  – ประเภทประชาชนหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  -ประเภทประชาชนหญิง อายุ 26 – 45 ปี
  – ประเภทประชาชนหญิง อายุ 46 ปีขึ้นไป
  โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยใน 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เดิน –วิ่ง วิสาขพุทธบูชาแล้ว นักกีฬา ประชาชน จะตั้งขบวนเดินแถวไป วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เพื่อร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขบูชาต่อไป
  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันงาน ณ จุดรับสมัครบริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. และในวันอังคารที่ 29 พ.ค. เมืองพัทยาจะทำการปิดการจราจรในช่วงเวลาของกิจกรรมเดิน – วิ่ง (เวลา 16.00 น. – 16.30 น.) ตั้งแต่ถนนพระตำหนักบริเวณทางแยกสะพานต่างระดับจนถึงถนนเขาทัพพระยาบริเวณป้อมตำรวจ และในช่วงเวลาเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ซึ่งผู้มาร่วมงานสามารถนำรถของท่านไปจอดไปได้ฟรี ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และบริเวณที่จอดรถด้านขวามือทางขึ้นไปสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการจราจรวันดังกล่าว มา ณ ที่นี้ และเมืองพัทยาขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเดิน – วิ่งสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาได้ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษาเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4091 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150