• เมืองพัทยาเกาะล้านจับมือศูนย์การแพทย์ชุมชนและ รพ.กรุงเทพพัทยา บริการร่วมรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพครบทุกมิติ

  เมืองพัทยาเกาะล้านจับมือศูนย์การแพทย์ชุมชนและ รพ.กรุงเทพพัทยา บริการร่วมรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพครบทุกมิติ

  วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นำโดยนายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาล้าน พร้อมหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการของสำนักงานฯ ได้จัดการประชุมร่วมกับศูนย์การแพทย์ชุมชนเกาะล้าน นำโดยนายสุรชัย สุขสว่าง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา นำโดยนางสายชลปานชุมจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพไทย เพื่อร่วมมือกันในด้านการให้บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนชาวเกาะล้านและนักท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมพร้อมในการรองรับการรักษาพยาบาลกับนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของเกาะล้าน ตามนโยบายของพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร มีนโยบายในการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์

  โดยศูนย์การแพทย์ชุมชนเกาะล้านเป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาโรคพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง, การออกตรวจและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้าน, งานคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนถึงการให้บริการส่งต่อผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บขึ้นมารับการรักษาต่อบนฝั่ง ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซึ่งมีนโนบายในการเปิดคลินิกให้บริการรักษาพยาบาลที่เกาะล้าน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งจะเปิดบริการในเดือนมิถุนายน 2561 จะมีแพทย์ พยาบาล และเรือพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาประจำตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระการให้บริการของศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในด้านการให้ความช่วยเหลือกันในด้านการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย การออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน และงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีการขอความร่วมมือ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150