• ขอเชิญบริจาคสิ่งของเหลือใช้ร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. นี้ “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน” ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา (ผ้าป่าขยะรีไซเคิล)

  ขอเชิญบริจาคสิ่งของเหลือใช้ร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. นี้ “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน” ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา (ผ้าป่าขยะรีไซเคิล)

  ขอเชิญบริจาคสิ่งของเหลือใช้ร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. นี้
  “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน” ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา (ผ้าป่าขยะรีไซเคิล)

  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ แปรรูป การทำให้มีมูลค่าโดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คือ บ-ว-ร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยยึดแนวทางตามหลัก 3RS
  ทั้งนี้เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิสวนแก้วจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือที่ชำรุดทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋าทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (มูลนิธิพระพะยอม) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3276 และ 08 1949 5418

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150