• หน่วยกู้ภัยเมืองพัทยาซ้อมหนัก ก้าวสู่เมืองปลอดภัยขั้นสูง ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง SCBA กู้ชีพผู้ประสบอัคคีภัย

    หน่วยกู้ภัยเมืองพัทยาซ้อมหนัก ก้าวสู่เมืองปลอดภัยขั้นสูง ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง SCBA กู้ชีพผู้ประสบอัคคีภัย

    พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวกและปลอดภัย ประชาชนมีความสุข นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจทั้งในการเดินทางหรือการเข้ามาพำนักในเมืองพัทยา ที่ต้องมีสถานที่รับรองได้มาตรฐาน มีระบบความปลอดภัยทั้งทางน้ำและทางบกที่เข้มแข็ง ในการนี้จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยาฝึกอบรมการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลังSCBA แก่พนักงานดับเพลิงใหม่ สถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต้ วันที่ 11 มิ.ย.61 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติในการกู้ชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อยกระดับเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยขั้นสูงต่อไป

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150