• หันมาใส่ใจ คัดแยกขยะกันสักนิด โดยเริ่มต้นจากมือเรา….จากจุดเล็กๆ เป็นวงกว้าง เพียงเท่านี้ คุณสามารถช่วยลดปริมาณตกค้าง และลดปัญหาต่างๆ เพื่อสังคมได้….

  หันมาใส่ใจ คัดแยกขยะกันสักนิด โดยเริ่มต้นจากมือเรา….จากจุดเล็กๆ เป็นวงกว้าง เพียงเท่านี้ คุณสามารถช่วยลดปริมาณตกค้าง และลดปัญหาต่างๆ เพื่อสังคมได้….

  จากสภาวะอากาศแปรปรวน จนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุด ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากพื้นที่ในเขตดังกล่าว เป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อปริมาณน้ำฝนมีมากเกินไป จึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน อีกทั้งในหลายจุดมีขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น กระทบต่อการจราจรและวิถีชีวิตของคนในสังคม ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากขยะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน แต่ไม่ได้รับความสนใจในการแก้ไข หรือรณรงค์อย่างจริงจัง เพราะในเวลาที่น้ำไม่ท่วม เราก็มักจะมองข้ามปัญหานี้และไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและแก้ไขได้ง่ายที่สุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืน ลดอุปสรรคการระบายน้ำขัง และเกิดประโยชน์ในระยะยาว
  ดังนั้นทุกภาคส่วนควรเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกต้อง โดยคัดแยกประเภทของขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งขยะแบ่งออก 4 ประเภท ได้แก่
  1. ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้
  2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ
  3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก
  4. ขยะพิษ หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
  ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน เราทุกคนควรช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง โดยร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง รักษาความสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
  1. การลดการใช้ หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น เช่นการใช้ถุงผ้าแทน การใช้ถุงพลาสติก
  2. การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้ หรือนำมาใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ หรือการนำของใช้มาใช้ซ้ำ เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง เช่น การนำขวดพลาสติกมาบรรจุน้ำ การใช้กระดาษ 2 หน้า
  3. การนำกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า รีไซเคิล
  4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น กล่องโฟม การใช้จานหรือแก้วกระดาษ ยาฆ่าแมลง ควรใช้สมุนไพรเป็นสารกำจัด
  5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การซ่อมแซมเสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น
  เมืองพัทยา ขอความร่วมมือทุกท่าน คัดแยกขยะตามบ้านเรือนของท่าน ก่อนทิ้งลงถังหน้าบ้านของท่าน หรือนำขวด ถุงพลาสติก ขยะรีไซเคิลใส่ถุงแยกไว้ และนำไปทิ้งถังคัดแยกขยะ ตามจุดต่างๆ หน้าร้านสะดวกซื้อ ชุมชน ใกล้บ้านท่าน ร่วมด้วยกันแก้ไขปัญหาขยะให้หมดสิ้นไป…และยังเป็นช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อีกทางด้วย..พบเห็นผู้กระทำผิด แอบทิ้งขยะในรกร้าง สามารถแจ้งได้ที่ Pattaya Contect Center 1337 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150