• เมืองพัทยาแจงโพสต์ แมลงสาปบนชายหาดจำนวนมาก เกิดจากขยะและอาหารที่ทิ้งไม่ถูกที่ พร้อมขอความร่วมมือจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เตรียมป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ สร้างพัทยาให้น่าอยู่อย่างแท้จริง

  เมืองพัทยาแจงโพสต์ แมลงสาปบนชายหาดจำนวนมาก เกิดจากขยะและอาหารที่ทิ้งไม่ถูกที่ พร้อมขอความร่วมมือจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เตรียมป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ สร้างพัทยาให้น่าอยู่อย่างแท้จริง

  ตามที่ผู้สื่อข่าวได้ลงโพสต์แจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่าตามชายหาดเมืองพัทยามีแมลงสาปจำนวนมากเดินตามชายหาด กินเศษอาหารที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ สร้างความรำคาญแก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก

  ร.ต.อ.กัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของส่วนควบคุมโรคนั้น ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการในการป้องกันและปราบปรามหนู โดยวางกรงกับดักเพื่อให้หนูหมดไปจากชายหาดทุกอาทิตย์ ทั้งนี้ในส่วนของแมลงสาปที่แจ้งมานั้น จะดำเนินการในการหารังแหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อกำจัดให้หมดไป ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในการทิ้งขยะในถังขยะ หากนำอาหารมารับประทานที่ชายหาดต้องจัดเก็บและทิ้งให้เรียบร้อย เพื่อช่วยกันสร้างระเบียบวินัย รวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคให้หมดไป สร้างเมืองพัทยาให้เป็นเป็นที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150