• นายกเมืองพัทยา ลงดูความพร้อมและความเรียบร้อยของพื้นที่เตรียมการณ์รับเสด็จฯ

  นายกเมืองพัทยา ลงดูความพร้อมและความเรียบร้อยของพื้นที่เตรียมการณ์รับเสด็จฯ

  นายกเมืองพัทยา ลงดูความพร้อมและความเรียบร้อยของพื้นที่เตรียมการณ์รับเสด็จฯ

  วันนี้ 13 มิ.ย.61
  พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อม นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่าง เดินทางไปดูความเรียบร้อยในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “โชติพิทยเมธา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150