• แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคคืบหน้า สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ขุดวางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว

  แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคคืบหน้า สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ขุดวางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว

  แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคคืบหน้า สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ขุดวางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว

  วันนี้ 13 มิ.ย.61 สำนักการช่างสุขาภิบาลได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการขุดวางท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาค ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61  นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ลงตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้ตลาดน้ำสี่ภาค โดยในส่วนเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้ นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่าง นายสมภพ วันดี ผอ.ส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รก.ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รก.หน.สำนักปลัด นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผอ.ส่วนป้องกันภัยพิบัติ ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังให้กับประชาชน ร่วมกับผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาค

  โดยการหารือสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนายอำเภอบางละมุงประสานขอผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาคขอให้สน.ชส.วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร เชื่อมต่อเข้ากับท่อระบายน้ำเดิมของตลาดน้ำสี่ภาค เพื่อระบายน้ำจากสระน้ำที่อยู่ใกล้บ้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่บริเวณถนนสุขุมวิทเป็นการชั่วคราว (ระหว่างที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแนวถนนเลียบทางรถไฟของเมืองพัทยายังไม่แล้วเสร็จเป็นเวลา 2 ปี) และให้ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติ สน.สป. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม เพื่อสูบน้ำจากสระน้ำระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิมพัทยา93  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150