• ทะเลพัทยาได้รับเลือกเป็นสนามแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลายปีนี้อีกครั้ง พร้อมต้อนรับนักกีฬระดับโลกและผู้ชมหลายพันคนจาก40 กว่าประเทศ…

  ทะเลพัทยาได้รับเลือกเป็นสนามแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลายปีนี้อีกครั้ง พร้อมต้อนรับนักกีฬระดับโลกและผู้ชมหลายพันคนจาก40 กว่าประเทศ…

  วันนี้ (5 มิ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมจัดการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ หาดจอมเทียน พัทยา ซึ่งนายสิทธิชัย สืบสหการ รองเลขาธิการสมาคมฯ รับหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยมี นายสนิท วรปัญญา นายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายปริเขต สืบสหการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเจ็ตสกีและกรรมการบริหารของสมาคมเจ็ตสกีโลก (IJSBA) พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พล.ต.ต. พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการสำนักงานประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด
  นายวิบูลย์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานและมาตรฐานอาชีพ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
  เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม
  นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้อำนวยการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ทึ่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  ตามที่เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น โดยปีนี้เมืองพัทยาได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขันอีก โดยสามารถต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า4000คนจาก40กว่าประเทศ พร้อมผู้ชมอีกจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยคำนึงถึงความสมดุลย์และยังยืนสอดคล้อง กับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และตามที่รัฐบาลโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนและบรรจุกีฬาการแข่งขันเจ็ตสกีลงในแผนพัฒนา “Amazing Thailand Tourism Year 2018” โดยให้ภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปีท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการดูแลกำกับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150