• รองนายกเมืองพัทยา อนุโลม ให้เวลาอีก15วัน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 หลังชาวบ้านยกทีมอ้างย้ายไม่ทันคำสั่ง พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเจรจาระหว่างการทำเรื่องสำนักงานการเคหะฯ ให้รวดเร็ว …

  รองนายกเมืองพัทยา อนุโลม ให้เวลาอีก15วัน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 หลังชาวบ้านยกทีมอ้างย้ายไม่ทันคำสั่ง พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเจรจาระหว่างการทำเรื่องสำนักงานการเคหะฯ ให้รวดเร็ว …

  รองนายกเมืองพัทยา อนุโลม ให้เวลาอีก15วัน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 หลังชาวบ้านยกทีมอ้างย้ายไม่ทันคำสั่ง พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเจรจาระหว่างการทำเรื่องสำนักงานการเคหะฯ ให้รวดเร็ว …

  วันนี้ 6 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเจรจาพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยพักพิง บริเวณถนนโพธิสาร ซอย 6/1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี หลังจากที่เมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อย อส.อ.บางละมุง ร่วมกับ ร้อย รส.อ.บางละมุง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา และในวันนี้ประชาชนที่อาศัยพักพิงอยู่พื้นที่ดังกล่าว จึงได้ขอเข้าพบรองนายกเมืองพัทยาเพื่อขอเวลาในการโยกย้ายออกพื้นที่ ซึ่งมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ รักษาการผู้อำนวยการส่วนผังเมือง สำนักการช่างเมืองพัทยา นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือครั้งนี้ ที่ ห้องรับรองรองนายกเมืองพัทยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 18 ราย และห้องพักให้เช่า ค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวมเป็น 20 ราย หลังบริเวณถนนโพธิสาร ซอย 6/1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินตามรัฐมาตรฐาน 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 ต้องระวางโทษตามมาตรฐาน 108 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 เมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 โดยเร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเมืองพัทยาจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดี เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยสามารถติดประกาศฯ ได้จำนวน 5 หลังคา และจะดำเนินการติดประกาศฯ ต่อเนื่องในวันต่อไป ซึ่งมีประชาชนบางส่วนเกรงว่าจะโยกย้ายไม่ทันเวลา จึงได้รวมนัดหมายกันเพื่อขอเข้าพบเพื่อเจรจาต่อรองขอเวลาผ่อนผันการรื้อถอนดังกล่าว
  ด้านนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้ยื่นข้อเสนอพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยมอบหมายให้นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้นัดหมายผู้จัดการฯ เพื่อประสานงานการยื่นเอกสารให้เกิดความรวดเร็ว เพราะการเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรหลัก ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย”พันธกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประชาชนได้รับพอใจ จึงได้เดินทางกลับ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150