• 14 ก.ค.61 เปิดรับสมัครพัทยามาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้ารับเสื้อ เบอร์และชิพ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1

  14 ก.ค.61 เปิดรับสมัครพัทยามาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้ารับเสื้อ เบอร์และชิพ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1

  14 ก.ค.61 เปิดรับสมัครพัทยามาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้ารับเสื้อ เบอร์และชิพ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1

  การแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา ชลบุรี  โดยมุ่งหวังให้เป็นงานวิ่งมิติใหม่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน และคาดว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากนักวิ่งและผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองพัทยาสู่การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กับประเทศในภาพรวม โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในประเภทมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน และลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงานรับเสื้อ เบอร์และชิพ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1 เวลา 12.00-20.00 น.

  โดยประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ชาย รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไปหญิง รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ชาย รุ่นอายุ 16-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป หญิง รุ่นอายุ 16-24 ปี/25-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150