• “พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่กำกับงาน พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลุยงานป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  “พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่กำกับงาน พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลุยงานป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  “พัฒนา” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่กำกับงาน พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลุยงานป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสาม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย โดยวันนี้ (5 ต.ค.2561) ในช่วงเย็นมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุด เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ
  หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150