• คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พบปะคณะกรรมการชุมชนฯ พร้อมชูวิสัยทัศน์ เดินหน้าแก้ไขปัญหา เสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อก้าวทันยุค EEC

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พบปะคณะกรรมการชุมชนฯ พร้อมชูวิสัยทัศน์ เดินหน้าแก้ไขปัญหา เสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อก้าวทันยุค EEC

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พบปะคณะกรรมการชุมชนฯ พร้อมชูวิสัยทัศน์ เดินหน้าแก้ไขปัญหา เสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อก้าวทันยุค EEC
  วันนี้ (8 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสีฯ ชุมชน และการเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตไทย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียน จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และที่ปรึกษาเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ให้การต้อนรับและพบปะคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ซึ่งมี นางอรวรรณ สุขอนันตวงศ์ ประธานสมาคมชุมชนเมืองพัทยา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่คณะผู้บริหารเมืองพัทยา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
  ทั้งนี้ในที่ประชุมนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนว่า ในสถานการณ์ที่ผ่านมามีน้ำท่วมในหลายจุด เนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางแห่งยังที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร ในการนี้จึงมิได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณถนนเลียบชายหาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกรณีเร่งด่วน และในส่วนระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี อาทิ ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนกลาง คือ กรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบที่ต้องทำงานร่วมกัน พร้อมน้อมนำแนวทางขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้ความสำคัญในเรื่องของ 4 ข้อหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ สังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนในการที่บ้านเมืองจะเจริญได้ ทุกๆส่วนต้องเดินไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มาบริหารกิจการของแผ่นดินและเมืองพัทยา ทั้งนี้จะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วย เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมขับเคลื่อนพัทยาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150